เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีภาระกิจที่คำคัญคือการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา การวิจัย แก่นิสิต บุคคลากรของวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

อ่านต่อ »

บริการยืม - คืน

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา(U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณให้บริการยืม-คืนหนังสือแก่สมาชิกห้องสมุด สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ออกนอกห้องสมุดได้ โดยห้องสมุดได้กำหนดระเบียบการให้บริการสมาชิกแต่ละประเภทไว้ชัดเจน สมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา(U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 3 อาคารซีโนบริต

อ่านต่อ »

   

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย lib.u-mdc.in.th อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ lib.u-mdc.in.th

ติดต่อ

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชั้น3 เลขที่ 133 อาคารซีโนบริต ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2657-9999

Email:: admin@nuttawoot.com